Alevilerin dünü, bugünü ve yarını tartışıldı


Aleviliğin ve Alevilerin dünü, bugünü ve yarını temaları üzerinden üç ayrı oturumda düzenlenen panelde ilk sözü alan Hüseyin Güzelgün, “Alevilik nedir” sorusunu tarihsel, dinsel ve hümanist bir perspektiften aktarırken, kimilerinin iddia ettiği gibi Alevilik’in bir mezhep olarak kabul edilemeyeceğini, inançlarının özünde insanı merkeze alan bir felsefeye sahip “yol ve erkan” olduğunu vurguladı.

Yazar Yusuf Ziya Bahadınlı ise konuşmasına çocukluğunda yaşadığı cemevi ortamını anlatarak başlarken, henüz ilkokuldayken Alevi olduğu öğrenildiğinde sıra arkadaşının yanından uzaklaşmış olmasının kendisine bu konuyla ilgili ilk soruları sorduran kıvılcım olduğunu açıkladı. Bahadınlı, konuşmasında Alevilik’in 2500 yıllık Batıni düşüncesinin devamı olduğunu, bu yüzden sosyalizan öğeler taşıdığını ve İslamiyet’e ya da diğer dinlere indirgenemeyeceğini vurguladı.