Yayınlarımız

  • Saadete Ermişlerin Bahçesi

Saadete Ermişlerin Bahçesi

Kerbela olayı ( Saadete ermişlerin bahçesi/Hadikatü Sueda) Fuzuli'nin en önemli eserleri arasındadır ...

Detay
  • Efendiler Bağı/Yaşamı Şiirleri

Efendiler Bağı/Yaşamı Şiirleri

Günümüz Aşık Şiirlerini öndegelen isimlerinden isimlerinden Davut Sulari'nin bilinen - bilinmeyen şi ...

Detay
  • Hazreti Ali Divanı

Hazreti Ali Divanı

Bu kitap, Hazreti Ali tarafından hayatı boyunca söylenmiş olan manzum sözlerinin yani şiirlerinin Şe ...

Detay
  • Nech-ül Belağa

Nech-ül Belağa

Büveyhiler (945-1055) döneminde Hz. Ali’nin bütün söylevleri, emirleri, mektupları, vasiyetleri, şii ...

Detay

Osmanlı Arşivinde Aleviler Bektaşiler

Bu kitapta bundan önceki gibi Osmanlı-Alevi ilişkileri ve Osmanlı -Türkmen ilişkileri açısından tari ...

Detay
  • Osmanlı Belgelerinde Aleviler Bektaşiler

Osmanlı Belgelerinde Aleviler Bektaşiler

Bu kitap bir ilki gerçekleştirdi Osmanlı arşiv belgeleri,Mühhime defterlerinde Aleviler ile ilgili b ...

Detay

Muharrem Ercan
Feride Laçin
Hasan Mercan
Turan Taşdelen
Mehmet Akbaba
S.Hüseyin Salman
Ali Altunbaş
Hasan Palas
Gülay Keleş
Hakan Yakar
Gürcan Çakmak
Durmuş Arduç
Muharrem Eycan
Nurettin Çoban
İsmail Özdem