Alevilik İnancına Dair

Alevilik'te Geçen Kavramlar

ÇERAĞ, ÇIRAĞ (Far.): Kandil, mum, ışık. Alevi cemlerinde ve türbelerinde, Alevi uluları adına uyarıl ...

Detay

Hz.Ali Doğumu

Mekke’de, 30. Fil Yılı’nın 13. ya da Recep ayının 13. günü, bir başka görüşe göre de Zilhicce ayının ...

Detay

Alevilikte Ocak Sistemi

(Bu makale 23-28 Ekim 2000 tarihinde Ürgüp’te ERVAK tarafından düzenlenen Uluslararası Anadolu İnanç ...

Detay

Kerbela

İmam Hüseyin Peygamberin torunu ve İmam Ali ile Hz. Fatıma’nın ikinci çocuğu idi. O zamana kadar Ara ...

Detay

Alevi Kaynakları

Konunun uzmanlarınca hemfikir olunduğu üzere Alevilik daha çok sözlü gelenek yoluyla günümüze ulaşmı ...

Detay

Alevilikte 12 Hizmet

12 HİZMET CEM, Alevilik;te en önemli dini törenin adıdır. Cem;e ayrıca; Âyin-i cem(cem âyini),Ali ce ...

Detay

Muharrem Ercan
Feride Laçin
Hasan Mercan
Turan Taşdelen
Mehmet Akbaba
S.Hüseyin Salman
Ali Altunbaş
Hasan Palas
Gülay Keleş
Hakan Yakar
Gürcan Çakmak
Durmuş Arduç
Muharrem Eycan
Nurettin Çoban
İsmail Özdem